عضویت سریع


آمار سایت
موضوعات تالارگفتمان

 

بررسی آداب و رسوم اصیل ایرانی

 

بهترین آداب و رسوم ایرانی

زیباترین و پاک ترین فرهنگ جهان

  

 


آنچه از اخلاق و صفات وآداب رسوم ایرانیان باستان می دانیم اغلب از منابع غربی است  تاریخ نگاران یونانی و رومی با اینکه چندان علاقه ایی به ایران و ایرانی نداشته و از انها تحت عنوان بر بر یاد می کردند با اینحال نمی توانستند منکر سجایای اخلاق و صفات حمیده ایرانیان باشند

آنچه‌ که‌ نزد پارسها وجه‌ اهمیّت‌ و مقام‌ و احترام‌ به‌ شمار می‌رفت‌، شجاعت‌، تهوّر و دلاوری‌ بود، و پس‌ از آن‌ داشتن‌ فرزندانی‌ بسیار. شاه‌ در هر سالی‌ ضمن‌ تشریفاتی‌ هدایایی‌ به‌ آن‌ کسی‌ عطا می‌کرد که‌ دارای‌ فرزندانی‌ بیشتر بود، چون‌ پارسها بر آن‌ عقیده‌ بودند که‌ هر چه‌ نفوسشان‌ زیادتی‌ گیرد، به‌ همان‌ نسبت‌ به‌ قدرت‌ و تسلّطشان‌ افزوده‌ می‌شود. آنان‌ تحت‌ شرایطی‌ تربیتی‌ تا سن‌ بیست‌ سالگی‌ تنها سه‌ چیز به‌ فرزندان‌ خود می‌آموزند و آن‌ سه‌ چیز عبارت‌ است‌ از: اسب‌سواری‌، تیراندازی‌، راست‌گویی‌. پدران‌ تا سن‌ پنج‌سالگی‌ فرزندان‌ خود را ملاقات‌ نمی‌کنند و نزد زنان‌ بزرگ‌ می‌شوند و در این‌ روش‌ فلسفه‌ای‌ دارند و آن‌ این‌ است‌ که‌ هرگاه‌ کودک‌ در چنین‌ سالهایی‌ فوت‌ کند، دل‌ پدران‌ به‌ تأثیر و اندوه‌ نگراید.

 

احترام متقابل در ایران باستان


در نظر آنان‌ زشت‌ترین‌ کارها دروغگویی‌بود، و پس‌ از آن‌ وام‌گرفتن‌؛ و در این‌ باره‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ آدم‌ وامدار و قرضمند معمولاً مجبور به‌ دروغگویی‌ می‌شود. مغان و آموزگاران به كودكان خود مي آموختند كه دروغ نگويند ، وام نستانند ، بدكاري و ستمگري روا ندارند ، ميهن خود را دوست بدارند ، وفادار و مردم دوست باشند ، مي خواره و شكمباره ، گدامنش و هرزه داري و ژوليده و چركين بار نيايند ، به آنان ياد مي دادند كه آب دهان در كوچه نيفكنند ، در رودها و آبها ادرار نكنند ، در معابر چيزي نخورند ، به اندازه بخورند و بنوشند و احترام پدر و مادر را نگه دارند و مي گفتند ، هرگز هيچ پارسي پدر و مادر خود را نكشته است.به‌ جای‌ سلام‌ کردن‌، هنگامی‌ که‌ در مجلس‌ و محفلی‌ با هم‌ روبه‌رو می‌شدند  هم‌ را می‌بوسیدندد، و این‌ در صورتی‌بود  که‌ از طبقات‌ بالا و مهتران‌ باشند. هرگاه‌ به‌ هنگام‌ برخورد یکی‌ از طبقه‌ای‌ پایین‌تر و دیگری‌ بالاتر باشد، گونه‌های‌ هم‌ را می‌بوسند و اگر یکی‌ از کهتر مردان‌ با مهتری‌ برخورد کند، در برابر او زانو بر زمین‌ می‌زند و این‌ رسمی‌ است‌ که‌ هنوز در میان‌ جوامع‌ اشرافی‌ بسیاری‌ از کشورها باقی‌ است‌.

هنگامی‌ که‌ می خواستند  درباره‌ی‌ مسئله‌ی‌ مهمّی‌ تصمیم‌ بگیرند، در حالی‌ مستی‌ در انجمنی‌ مسئله‌ را طرح‌ و درباره‌ی‌ آن‌ تصمیمی‌ اتّخاذ می‌کنند، آن‌ گاه‌ فردای‌ آن‌ روز در حال‌ هشیاری‌ دگرباره‌ همان‌ مسئله‌ را مطرح‌ و درباره‌اش‌ رأی‌ می‌گرفتند. هرگاه‌ رأی‌شان‌ در حال‌ مستی‌ و هشیاری‌ مطابقت‌ داشت‌، بدان‌ عمل‌ می‌کردند، ورنه‌ از آن‌ منصرف‌ می‌شد ند.

 

تولد آداب ایرانیان


پارسها نیز چون‌ امروز که‌ برپاکردن‌ جشن‌ تولّد معمول‌ و مرسوم‌ است‌، در انجام‌ آن‌ اهتمامی‌ داشته‌ و هر سال‌ روز تولّد خود را جشن‌ می‌گرفته‌اند در این‌ جشنها که‌ اشراف‌ و طبقه‌ی‌ کارگر و کشاورز جملگی‌ به‌ حفظ‌ آن‌ می‌کوشیدند، فقرا و اغنیا هر کدام‌ مطابق‌ با فراخور حالشان‌ به‌ مدعوین‌ خوراک‌ و غذاهایی‌ می‌داده‌اند. آنچه‌ که‌ بیشتر رواج داشت  ذبح‌ شتر، ، اسب‌ و گاو بود و مصرف‌ گوشت‌ آنها بود و در جشنها پس‌ از ذبح‌، حیوان‌ را یکپارچه‌ کباب‌ می‌کرده‌اند.


تقدیس آب در ایران

آب یکی از مقدسترین عناصر طبیعی در بین ایرانیان باستان بوده است  برای‌ آب‌ احترام‌ بسیاری‌ قائل بودند ، در آبهای‌ روانی‌ که‌ در شهر جریان‌ داشت و در هرگونه‌ مجاری‌ و در آب‌ ادرار نمی‌کردند، و حتی‌ دست‌ و صورت‌ خود را در مجاری‌ آب‌ نمی‌شستند و در آنها آب‌ دهان‌ نمی‌افکنند و به‌ کسی‌ نیز اجازه‌ی‌ چنین‌ کاری‌ را نمی‌دهند. 
مراسم ازدواج

قرار و ترتیب ازدواج را بزرگ خانواده داماد و سرپرست عروس ( معمولاپدرش ) می گذاشتند برگزیدن شوهر برای دختران به پدر اختصاص داشت اگرپدر در قید حیات نبود شخص دیگر اجازه شوهر دادن دختر را داشت این حق نخست به مادر تعلق می گرفت و اگر مادر مرده بود متوجه یکی از اعمام یا خاله های دختر می شد . دختر خود مستقلا حق اختیار همسر نداشت از طرف دیگرپدر یا شخص دیگری که ولی دختر به شمار می رفت مکلف بود به مجرد رسیدن به سن بلوغ او را به شوهر دهد ، زیرا که منع دختر از زناشویی و تولید مثل گناه بزرگی محسوب می شد . معمولا وصلت به وسیله یک نفرواسطه به عمل می آمد . مهر را معین می کردند سپس شوهر مبلغی به پدر آن دختر می پرداخت ضمنا حق داشت آن پول را دربعضی موارد مجددا مطالبه کند مانند نازا بودن زن) در شروط ضمن عقد تعهداتی را داماد و عروس می پذیرفت از جمله این که « زن در نیمی از دارایی خود حق تصرف را دارد و عروس می پذیرفت که در زندگانی از زنی و یگانگی و فرمانبرداری و ترس آگاهی در برابر شوهر ، و نیز از ایرانی بودن باز نگردد. داماد نیز تعهد می کند که او را به عنوان زن گرامی ،به عنوان کدبانو استوار دارد و خوراک وپوشاک او را در آسایش فراهم گرداند
.

 

عروسی در ایرانگواهان این قرارداد را امضاء می کردند. پس از انتخاب دختر مناسب و گفتگوی والدین تعیین زمان و وقت عروسی فرا می رسید احتمالا در برپایی مراسم عروسی و جشن ازدواج سعی بر آن می شده است که این آغاز زندگی مشترک با مناسبت ها و جشن های سال تقارن و هم زمانی داشته باشد به همین جهت جشن عروسی را سعی می کردند با جشن های ملی مانند نوروز یا جشن های ماهیانه یا گاهنبار ها و یا جشن های مذهبی مانند جشن مهرگان ، سده ، جشن زایش زرتشت و ... برپا نمایند. چنین به نظر می رسد که برگزاری مراسم عروسی در ایامی که زن دوران قاعدگی خود را طی می کرد یا در اصطلاح حائض بود به هیچ وجه صورت نمی گرفت و حتی آن را بد یمن می دانستند به نحوی که « بایستی طفل خردسال را مواظبت کنند ، تا زن حائض نزدیک او نشود با شروع مراسم ازدواج مطربان ، خوانندگان و گروه نوازندگان با اجرای برنامه های متنوع از قبیل ترانه خوانی ، آهنگ نوازی ، تار، سه تار ، نی ، سرنا و ... میهمانان را سرگرم می کردند . رقاصان با حرکات موزون و تماشایی خود و بند بازان با بند بازی در سرگرمی مردم نقش اساسی ایفا می کردند .

باپایان گرفتن مراسم ازدواج ،عروس خانواده خود را ترک می کرد و تحت سرپرستی شوهرش قرار می گرفت کابین عروس و جهیزی که با خود به خانه شوهر می آورد همواره از آن او بود .پس ازپایان ازدواج هدیه ازدواج به زوج و زوجه جوان داده می شد

در آیین های مربوط به ازدواج برای چیدن سفره عقد از همین ظرف های چینی که معمولا بهای بسیاری داشت بهره می گرفتند. در خوان عقدی علاوه بر آلات و اسباب نیایشی مانند آتشدان ، کتاب مقدس اوستا، میوه های فصل ، سینی شیرینی ، گلدان که پر از شاخه های درختان همیشه سبز مثل سرو و گل های زیبا ، شمع و لاله روشن ، آینه ، گلاب ، نخ و سوزن ، قیچی ، عرقچین سبز ، سدره و کشتی ، نبات ، تخم مرغ، دستمال سبز ، حلقه نامزدی و ... نهاده می شد که هر کدام از این ها دارای نماد و تفسیر خاصی بود که چنین بودند:

 

اداب ایرانی اصیل


حلقه معمولا نمادی از فرشته مهر یا میترا بود که این خدا ،پیمان ، نظم و راستی را نگاهبانی می کند و به این مفهوم که عهد وپیمان هم چون حلقه ای است که نمی تواند شکسته شود . گلدان که پر از شاخه های درختان همیشه سبزمثل سرو و... بود همچنین گل هایی با عطر و بوی خاص از قبیل گل محمدی ،یاس،نرگس،نسترن،رزسرخ و... که معمولا خانواده ها با رسمی سه گلدان از سبزه های رنگارنگ و زیبا را به نماد هومت (اندیشه نیک ) هوخت(گفتار نیک) و هوورشت ( کردار نیک) بر خوان می گذاشتند تا موجب برکت ،فراوانی،خیر و سرسبزی باشد . زیرا که رنگ سبز آن هارنگ ملی و مذهبی ایرانیان بود و رنگ سرخ گل ها نشانه عشق ،دوستی و صمیمیت بود .


آتشدان


آتشدان که از آتش خاندان مایه می گرفت در همه آیین های مذهبی به کار می رفت و با همه وسایل سنتی و دینی آن در میان خوان نهاده می شد و دانه های مقدس اسپند و چوب های خشک خوشبو در کنار آن جای داشت .امروزه نیز ظرفی از آتش و دانه های اسپند بر خوان عقدی جای دارند.

 

سایت متفاوت ایرانی

کتاب مقدس اوستا یکی از لوازم سفره عقدی کتاب مقدس اوستا بود که نمادپرستش خدای یگانه و سرور دانا اهورامزدا است و معمولا برای شگون و یمن و آرزوی خوشبختی بخشی از کتاب اوستا در ستایش فروهرپاکان وپارسایان خوانده می شد و به این شکل زندگی خود را با مقدس ترین کتاب آغاز می کردند.

 

 

 

نان الکتریکی


نان نمادی از برکت است و در دوران ساسانی گرده نان هائی به اندازه یک کف دست یا اندکی کوچک تر می پختند . آن ها را بر سر خوان عقدی می گذاشتند این آیین در خوان نوروزی نیز رواج داردو بر روی نان گاهی با دانه های کنجد «مبارک باد»می نوشتند که امروزه نیز مرسوم است.

 

 

اینه و شمعدان جدید ایرانی


نهادن آینه در خوان عروسی به این مناسبت است که عروسی مقدمه زایش است و برای زایش انجام می گیرد و فروهر ها در تشکیل نطفه و زایش زنان یاری می کنند نماد راستی و صداقت در زندگی زناشویی مشترک است .

شمعدان در دو سوی آتشدان شمعدان های گران بها یا چراغ می نهادند و آن ها را می افروختند . واین نشانی از دنیای فروغ بی پایان بود که جایگاه فروران است و نماد روشن دلی فروغ خداوند است. نور و روشنایی در مراسم مذهبی ایرانیان از اصل های مهم بود زیرا دنیای روشنایی قلمرو اهورامزداست و هر جا که نور وآتش باشد اهریمن را بدان جا راه نیست چلچراغ بستن و چراغانی کردن در مراسم ازدواج به همین علت است .

 

 

تخم مرغ گلرنگی

تخم مرغ: انواع تخم مرغ های سفید ورنگین می بایستی خوان عقدی را زینت بخشد ، ،تخم مرغ تمثیلی است از نطفه باروری که بزودی باید جان گیرد و زندگی یابد.سنجد ایرانی


سنجد یکی از میوه های است که در خوان عروسی گذاشته می شود زیرا بوی برگ و شکوفه های سفید مایل به زردی درخت آن محرک عشق و دلباختگی است که از مقدمات اصلی توالد وزایندگی است.

 سیب یکی از میوه های است که بر خوان عروسی نهاده می شد و معمولا روستاییان آن را در خم های ویژه نگاه می داشتند وپیش از جشن عروسی به رسم هدیه آن را به دوستان و آشنایان عروس می دادند که در خوان عروسی به کار برند . در داستان های ایرانی سیب با زایش مناسبت بسیار دارد و اغلب درویشی آن را به دو نیم می کند که نیمی از آن را زن و نیمی دیگر را شوی می خورد و بدین ترتیب مرد از عقیم بودن و زن از نازایی رها می شد .از این رو می توان پنداشت که سیب در خوان عروسی نماد دیگری است از باروری وزایش .

 

انار خوشمزه دهان آب کن

انار از مقدس ترین درختان است و تقدس خود را تا به امروز در میان ایرانیان نگاه داشته است و تک درخت انار نزدیک امام زاده ها و بر بالای تپه ها و کوه ها همواره مقدس است و بدان دخیل می بندند و ترکه های انار به عنوان برسم مقدس در آیین های زرتشتی به دست گرفته می شد ..پر دانگی انار نماینده برکت و باروری است و نمادی است از باروری ناهید وبه ویژه شکل آن از روزگاران کهن نزد شاعران به سینه تشبیه می شود و نمادی است از سینه زنان به هنگام جشن زایش و نماد همبستگی و زیبایی است .

 

 

سایت ایرانی متفاوت


پول زرد وسفید در خوان عروسی نمادی است از شهریور امشاسپندان که موکل است برفلزات و یودن آن برسر خوان موجب برکت و فراوانی کیسه است وپخش کردن آن به هوا برای برکت بخشی و فزونی زندگی مشترک عروس وداماد بوده است . در دوران ساسانی معمولا سکه هایی که بر روی آن کلمه هایی از قبیل « افزون باد » یا « افزا باد» ضرب می شد و در جشن عروسی ها و ایام نوروز از این سکه بیشتر استفاده می شد .

 

دانه های اسفند جدید

دانه های اسپند یا  دانه اسفند هم چنان که از نامش پیدا است از واژه کهن اسپنتا اوستایی به معنی مقدس گرفته شده است و از زمان های کهن مقدس بوده و در رسم های نیایشی به کار می رفته است . هم امروز نیز در خانواده ها آن را برای دفع چشم زخم بر روی آتش می پاشند و جهت زینت بخشیدن به خانه نیز در مناطق روستایی دانه های سپند را به رشته می کشند و با اشکال زیبا می آرایند .

جام عسل یکی از داده های اهورایی عسل بود که نماد شیرین کامی و شادی و رامش در زندگی مشترک به شمار می آمد و عروس و داماد با شیرین کردن دهانشان زندگی را با شیرینی آغاز می کردند و خاطرات خوش آن را در زندگی به همراه می بردند تا کام شان در آینده تلخ نگردد و آرزوی زندگی شاد همراه با آرامش را می کردند.

بر سر خوان عروسی چیز های دیگری هم نهاده می شد مانند نبات و سینی شیرینی که نماد شیرین کامی و شادی بودند . نخ و سوزن که نشانه پیوند و رفو کردن دل ها بود هم چنین قیچی که نماد شرکت عروس و داماد در زندگی زناشویی و گشایش در کار ها بود . گلاب نماد خوش بویی وصمیمیت و عرق چین سبز که نشان هایی از رسیدن به مقام های بزرگ بود .جشن چهارشنبه سوری

یکی از سنت های باستانی ایرانیان برگزاری جشن چهارشنبه سوری بود که شب چهارشنبه آخر سال ، مردم هر محل با برپایی آتش ، طی مراسم باشکوهی برگزار می کردند . همچنین چند روز به عید نوروز مانده و قبل از فرا رسیدن آخرین چهارشنبه سال مردم با دقت و وسواس به خانه تکانی می پرداختند . در این کار زنان و دختران و مردان و پسران به اتفاق خدمتکاران، فرش ها ، پرده های اطاق ها و اثاثیه را گردگیری و رفت و روب و پاک و تمیز می کردند و معتقد بودند که باید همه چیز از جمله لباس ها ، قبل از رسیدن سال نو ، تمیز و پاک و نو باشد. مراسم خانه تکانی هنوز هم نزدیک عید نوروز در همه جا انجام می شود.

 

مراسم چهارشنبه سوری در ایران

مراسم چهارشنبه سوری :

این آیین از آن جهت به غروب آخرین سه شنبه ( شب چهارشنبه ) موکول شده است که زردشت ، با رسیدگی حساب های گاه شماری به تنظیم و تدوین دقیق تقویم توفیق یافت و آن سالی بود که تحویل سال به سه شنبه ای مصادف شد که نیمه ی آن سه شنبه تا ظهر ، جزئی از سال کهنه و نیمه بعد از ظهر جزو سال نو به حساب آمد و چون آغاز هر روز را در نیمه شب همان روز می دانستند ، بنابراین فردای آن سه شنبه را نوروز شناختند و شبش را جشن گرفتند و آتش افروختند و از آن پس آن شب را چهارشنبه سوری قرار دادند ..

آداب اصلی چهارشنبه سوری

در سراسر مناطق ایرانی نشین یکی است ولی در برخی از شهرها سنت های کوچکی به آن اضافه شده و بر شیرینی و زیبایی آن افزوده است ؛ این آداب و سنت ها به طور خلاصه چنین است:
آتش افروزی :

زیباترین و قدیمی ترین آداب مربوط به چهارشنبه سوری ، برافروختن آتش و جستن از روی آن است . این کار عصر سه شنبه آخر سال که فردایش چهارشنبه است انجام می شود .

باید اشاره کرد که تمام آداب و سنت های چهارشنبه سوری ، در شب چهارشنبه آخر سال برگزار می گردد.

آتش را در حیاط خانه و یا در کوچه و یا یک میدان باز و با گذاردن سه کـُپه ( بوته ) روشن می کنند و در حین جستن از روی آن می خوانند :

زردی من از تو سرخی تو از من

به معنای آن که بیماری ها و ناخوشی ها را به دور می ریزم و سلامتی و تندرستی تو را در خود می گیرم .

پس از سوختن بوته ها ، خاکستر باقیمانده را جمع می کنند و کنار دیوار می ریزند و کسی که خاکستر را بیرون ریخته باید در بزند و از درون خانه از او بپرسند: « کیست ؟ »

و او جواب دهد: « منم.»

بعد از او بپرسند : « از کجا آمده ای ؟ »

و او جواب دهد : « از عروسی . »

سپس از او بپرسند : «چه آورده ای ؟ »

و او بگوید : « تندرستی . »
کوزه شکنی :

یکی دیگر از مراسم مخصوص چهارشنبه سوری آن بوده که کوزه کهنه ای را برمی داشتند و در آن مقداری نمک و ذغال و سکه ده شاهی می انداختند و هر یک از افراد خانواده یک بار کوزه را دور سر می چرخاند و نفر آخری آن کوزه را از پشت بام ، به کوچه می افکند و می گفت :

درد و بلای ما بـِرَه توی کوزه و بـِرَه توی کوچه
آجیل چهارشنبه سوری :

رسمی که از قدیم در ایران متداول است ، تهیه و خوردن آجیل چهارشنبه سوری است . این آجیل شور و شیرین ، مانند آجیل مشگل گشاست؛ یعنی علاوه بر مواد اصلی بو داده ی شور و شیرین، مانند آجیل، برگه هلو و زردآلو ، قیسی ، کشمش سبز ، مویز ، باسلـُق ، پسته و بادام ، فندق بو نداده ، نقل ، شکر ، پنیر ، و مغز گردو هم اضافه می کنند. تهیه این آجیل را برای استجابت یک مراد نذر می کنند . خوردن این آجیل در شب چهارشنبه سوری ، به اعتقاد مردم باعث شگون و خوش یمنی است.
فالگوش :

دیگر از مراسم مربوط به چهارشنبه سوری ، فالگوش ایستادن است ؛ بدین معنی که کسانی که حاجتی دارند ، نیت می کنند و سر چهار راه یا در معبری فالگوش می ایستند و به حرف نخستین عابری ، که از کنارشان می گذرد توجه می کنند و هر کلام که از دهان او درآید در استجابت مراد خود به فال بد یا خوب می گیرند ، اگر گفته عابری موافق با آرزوی صاحب حاجت باشد آن آرزو را برآورده شده می دانند.بعضی ها به جای رفتن به چهارراه و معابر ، این کار را در پشت در اطاق هم انجام می دهند و نخستین سخنی که از پشت در اطاق شنیدند به فال بد و یا خوب در اجابت حاجتشان فرض می کنند.

 

توسط : Arna
دوشنبه، 18 ارديبهشت ماه، 1391
بازدید : 15511
نظرات :

مرتبط باموضوع :

 هدیه جدید ناهید به کاربران سایت  [ جمعه، 7 تير ماه، 1392 ] 1749 مشاهده
 تماشای متفاوت موزه تاریخ طبیعی نیویورک  [ دوشنبه، 29 فروردين ماه، 1390 ] 4050 مشاهده
 خانه برعکس در آلمان  [ چهارشنبه، 28 ارديبهشت ماه، 1390 ] 15571 مشاهده
 شرح نماد پرچم کشورهای جهان  [ پنجشنبه، 11 آبان ماه، 1391 ] 11515 مشاهده
 بلوک تگهای جی کوئری نیوک  [ جمعه، 12 خرداد ماه، 1391 ] 2966 مشاهده
feri_uni
واقعا ممنون.اگه میشه بازهم در این باره مطلب بذارید
ارسال جوابیهدوشنبه، 18 ارديبهشت ماه، 1391
DearMary
بسیار بسیار عالی بود ممنون
ارسال جوابیهدوشنبه، 18 ارديبهشت ماه، 1391
Arna

ایمان جان واقعا  عالی  بود خداوند به کسانی که زحمت میکشند و  برای شناسایی تمدن ایران زمین مطالب گرد آوری می کنند یک در دنیا و صد در آخرت اجر عنایت فرماید laugh

ارسال جوابیهسه شنبه، 19 ارديبهشت ماه، 1391
shirin

بسیار زیبا و خواندنی بود

ضمن اینکه در خلال صحبت های مادر بزرگم این نکته را هم می شنیدم که بسیاری از مردم رسم برپا کردن آتش و پریدن از روی آن را به صورت هفتگی انجام می دادند

و همچنین اینکه مردم، فال گوش را نیز تا همین 10 - 15 سال پیش اجرا می کردند

ارسال جوابیهسه شنبه، 19 ارديبهشت ماه، 1391
farzaneh

 سلام به مدیر خوب و محترم

 مطالب بسیار خواندنی و جالبی هستن ، بازم از این مطالب بذار ، تا یشتر با فرهنگ و آداب و رسوم  ایران آشنا بشیم

بازم مرسی خیلی خوب و عالی بود

پشنهاد میدم که کتابهای خوب و خواندنی هم معرفی کن و اگه  میشه خلاصه ای از  کتابها بنویس فکر میکنم خیلی خوب باشه enlightened

ارسال جوابیهسه شنبه، 19 ارديبهشت ماه، 1391
fariba

 واقعا که تمدن از ایران شروع میشهsmiley

ارسال جوابیهدوشنبه، 8 خرداد ماه، 1391
Ahmad444
آفرین
ارسال جوابیهيكشنبه، 29 مرداد ماه، 1391
Ahmad444
ایران مهد تمدن...
ارسال جوابیهدوشنبه، 30 مرداد ماه، 1391
مهمان

مطالب و تصاویر خوبی بود . ممنون!enlightened

فقط چند تا از تصاویر باز نشد!!  لطفا نام  کتاب های منابع را هم بنویسید. باز هم ممنون.

ارسال جوابیهدوشنبه، 27 آذر ماه، 1391
مهمان

آفرین - مطلب قشتگی بودwink

ارسال جوابیهدوشنبه، 11 دي ماه، 1391
rain123

بسیار بیسیــــــــــــــــار عالی بود واقعا لذت بردم جناب ارنا تشکر ویژه خدمت شما enlightenedenlightenedenlightened

و همچنین با تشکر ازجناب مدیر که این مطلبورو تو صفحه اصلی گذاشتن تا همه دوستان استفاده کنندenlightenedenlightened

با خوندن مطالب بالا کلی خوشحال شدم چون خونودام و اطرافیانم و خودم خیلی از این سنتها رو هنوز حفظ کردیم و تاسف از اونهایی که رو به کمرنگ شدنه و گاهی هم کلا از بین رفت

باید با نقل و حفظ این سنن در پویا بودن اون کوشا باشیم خیلی نکات ریزی خوندم که اصلا به اونا توجه نمیکردم اما الان میبنیم ریشه ایی بوده و مختص ایران و ایرانی و واقعا به خودم میبالم که ایــــــــــــــــــــــــــــــرانی ام عاشق وطنم هستم و می پرستمش 

بازم از جناب مدیر تشکر میکنم و برای چندمین باز بگم که خوشحالم با سایت پر باری مثل این سایت اشنا شدمenlightenedheart

چو ایــــــــــــــران نباشد تن من مبــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

خوان من و مال من و جــــــــــــــــــــــــــــــــان من

جملگی ارزانیه ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــheartheartــــــــــــــــــــــــــــــران من

 

ارسال جوابیهپنجشنبه، 21 دي ماه، 1391
DearMary

devildevildevil به ایرانی بودن خودمون افتخار می کنیم

ارسال جوابیهشنبه، 7 بهمن ماه، 1391
مهمان

winkعالی بود  ولی شکلک ها خیلی ضایه بود؟؟!!

ارسال جوابیهدوشنبه، 7 مهر ماه، 1393
مهمان

خوب بود .میشه منابعی رو که ازشون استفاده کردید رو هم بنویسید؟

ارسال جوابیهچهارشنبه، 25 بهمن ماه، 1391
مهمان

عالي

ارسال جوابیهسه شنبه، 8 اسفند ماه، 1391
مهمان

ایول به کشورمونyesچقدر رسم و رسوم های قشنگی داریم.به ایرانی بودنم افتخر می کنم.devilwinkdevil

ارسال جوابیهشنبه، 17 فروردين ماه، 1392
bermoda

ای ایران ، ای مهد پر گهر 

ارسال جوابیهيكشنبه، 10 آذر ماه، 1392
مهمان

:*

ارسال جوابیهيكشنبه، 10 آذر ماه، 1392
مهمان

نت

ارسال جوابیهدوشنبه، 18 آذر ماه، 1392
مهمان

devilheartangelخوب بودعا

ارسال جوابیهشنبه، 23 آذر ماه، 1392
مهمان
👏👏👏👏👏 عالى بود
ارسال جوابیهشنبه، 30 آذر ماه، 1392
مهمان

سلام ممنون عال بود. فقط من انتقاد رو نه در صرف تعریف می دونم نه در تخریب. می خوام جانب انصاف رو رعایت کن. من معلم دینی هستم و ز این مطالب برای کلاسم استفاده میکنم. برای منم همین طوره که : چو ایران مباشد تن من مباد. مم عاشق وطنم هستم. من رسومش رو دوست دارم و سعی بر حفظ و انتقالش به نسل های بعدی دارم. و متاسفم که بچه های این نسل به جای ایرانی بودن غربی کامل شدند.  اما یک نکته : ناقص بود خیلی جشن ها و آیین ه رو جا انداخته بودید. بعد هم قشنگ بود در ذیل هر مطلبتون _هر جشنی_ یک گزینه ادامه مطلب می ذاشتی برای بررسیکامل اون آئین نه صرف معرفیش. اینکه چقدرش ادامه داره و چقدرش تحریف شده و اصلا کدام هاش درست و قشنگ بوده. در پایان من یک مسلمان ایرانیم.  عاشق وطنم. جونم رو برای وطن می م. تا جاییکه مغایرت با دینم نداشته باشه. که البته می دونم تا حد زیادی نداره. بازم خیلی خیلی ممنون

ارسال جوابیهشنبه، 17 اسفند ماه، 1392
مهمان
ممنان خیلی عالی بود احسنت باریکلا
ارسال جوابیهسه شنبه، 20 اسفند ماه، 1392
مهمان

منبع خبریتون کجاست؟ از کجا این اطلاعاتو بدست آوردین؟mail

ارسال جوابیهشنبه، 24 اسفند ماه، 1392
مهمان
ازچه زمانی پریدن آرزوی آتش وارد سنتهای ما ایرانی ها شده .حالا که این سنت با بعضی ازناهنجاریهاقاطی شده لازمه برای دیگران مزاحمت ایجاد کنیم چرا ما نمی خواهیم کردارنیک نیاکنمان راسرلوحه کردارخویش قراردهیم ( دوستارهمه شما)
ارسال جوابیهشنبه، 24 اسفند ماه، 1392
مهمان

بسیار عالی ودلپذیر بود خسته نباشیدdevilwink

ارسال جوابیهسه شنبه، 5 فروردين ماه، 1393
مهمان

devildevildevildevildevil من فقط بخاطر این شکلک رقصیدنه  این پست رو گذاشتم . خیلی باحاله devildevildevildevildevil

ارسال جوابیهدوشنبه، 11 فروردين ماه، 1393
مهمان

devilcryingangryfrown

ارسال جوابیهپنجشنبه، 14 فروردين ماه، 1393
مهمان

خيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييللللللللللللللللللللللللي خوب بود

ارسال جوابیهشنبه، 20 ارديبهشت ماه، 1393
مهمان

heartdevilheartdevilheartعالییییییییییییییییییییه.واقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا!!!

ارسال جوابیهسه شنبه، 13 خرداد ماه، 1393
مهمان

واقعا به درد بخور بودyes

ارسال جوابیهچهارشنبه، 30 مهر ماه، 1393
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب